Sylvestercross

Nog 261 dagen tot de Sylvestercross!

Voorwaarden Sylvestercross

Bijzondere voorwaarden Virtual Sylvestercross 2020

 • Alle deelnemers verklaren akkoord te gaan dat in de eigen omgeving op een voldoende rustige plaats wordt (hard)gelopen én dat daarbij de geldende Corona maatregelen in acht worden genomen. Raadpleeg hiervoor zo nodig de website van rijksoverheid.nl en RIVM.
 • Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen, dan kun je je inschrijving NIET annuleren.
 • Je betaling van het inschrijfgeld is onvoorwaardelijk. Restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld is niet mogelijk. Ook niet als u door onvoorziene omstandigheden niet kunt deelnemen en/of de app niet naar tevredenheid werkt.
 • Het wijzigen van de afstand (voor gebruik van de app) is helaas niet mogelijk.
 • U kunt uw (contact)gegevens van deze inschrijving zelf wijzigen door de instructies te volgen uit de bevestigingsmail. De organisatie zal uw gegevens niet wijzigen.  
 • Over de uitslag welke berichten (foto’s met opmerkingen) op social media met #SYLVESTERCROSS gewonnen hebben is geen correspondentie c.q. reclamatie mogelijk. Het bestuur van de St. Sylvestercross zal de winnaars in januari 2021 bekend maken op de eigen website en/of haar Social Media kanalen. Deze winnaars krijgen één gratis deelname aan de Sylvestercross of Sylvester by Night in 2021.
 • Begin januari 2021 maakt het bestuur van de St. Sylvestercross de opbrengst voor Bas van de Goor Foundation bekend.
 • Het ludieke karakter staat voor, waarmee u tevens het goede doel steunt.

Voorwaarden deelname Sylvestercross

 • Deelnemen aan de Sylvestercross Soest is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Sylvestercross Soest zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld
 • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving (zowel individueel als voor teams businessloop en scholierencross) dient uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit van de Sylvestercross Soest te zijn. Bij individuele deelname gebeurt dit via een IDEAL-betaling, bij de businessloop en scholierencross middels het tijdig toezenden van een rekening.
 • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant of via een PIN-betaling te worden afgerekend.
 • De Sylvestercross Soest is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.
 • Het is niet toegestaan (aangelijnde) honden mee te laten lopen tijdens de crosswedstrijden.
 • Deelnemers zijn bekend en akkoord met het 'Privacystatement Stichting Sylvestercross Soest'.

Annuleringsvoorwaarden inschrijfgelden

Individueel Sylvestercross en Sylvester by Night

 • Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen, dan kun je je inschrijving schriftelijk annuleren tot het sluiten van de voor-inschrijvingsperiode. De sluitingsdatum van de voor-inschrijvingsperiode is terug te vinden op de inschijfpagina van de website www.sylvestercross.nl . Als je uiterlijk voor het sluiten van de voor-inschrijvingsperiode je inschrijving schriftelijk (via email is toegestaan) intrekt, beschouwen we deze als niet gedaan en vindt er restitutie plaats. Wel zal € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht worden. Als je na het sluiten van de voor-inschrijvingsperiode annuleert vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien de Sylvestercross Soest door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Businessrun en scholierencross

 • Schriftelijke annulering voor sluiting van de voor-inschrijvingsperiode: 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.
 • Schriftelijke annulering na sluiting van de voor-inschrijvingsperiode: 50 % van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.
 • Indien de Sylvestercross Soest door overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start moet worden afgelast, dan zal aan deelnemende businessteams 50% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd.
 • Indien de Sylvestercross Soest na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Bevestiging inschrijving, startnummer, etc.

Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. Ongeveer een week voor het evenement plaatsen wij de namen van de deelnemers op de site.

Het startnummer wordt niet toegezonden, het kan op de dag voor de wedstrijd en op de dag van de wedstrijd vanaf 8.30 uur tot een half uur voor de loop opgehaald worden op het secretariaat in de kantine van AV Pijnenburg.

Wedstrijd- en trimloopreglement

Artikel 1:

De Sylvestercross Soest wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2:

De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:

De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 4:

Direct voorafgaand aan de start van de prominentenlopen wordt een aantal door de organisatie geselecteerde atleten aan het publiek voorgesteld.

Artikel 5:

De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de tijdregistratiechip, die bevestigd is aan het startnummer. De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de bruto tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.

Artikel 6:

De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 7:

De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 8:

Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Aangewezen wedstrijdlopers dienen tevens op de rug een startnummer ongevouwen te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Deelnemers zijn verplicht de relevante gegevens op het medisch bericht op de achterkant van het startnummer te schrijven voor de eigen veiligheid/gezondheid.

Artikel 9:

Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden dient te lopen met een startnummer voorzien van tijdregistratiechip. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de matten bij de start te passeren. De startnummers hoeven na afloop van de wedstrijd niet ingeleverd te worden

Artikel 10:

In verband met het compacte programma van de Sylvestercross kan de wedstrijdleiding een deelnemer uit de wedstrijd nemen, die in zijn/haar onderdeel door de koplopers gedubbeld wordt en die daardoor het ongestoorde verdere verloop van het programma naar het oordeel van de wedstrijdleiding in gevaar brengt. Een deelnemer die uit de wedstrijd is gehaald, wordt niet in de uitslag opgenomen.

Artikel 11:

De wedstrijdleiding heeft altijd de mogelijkheid een deelnemer aan een van de onderdelen van het programma uit de wedstrijd te halen als blijkt dat zijn of haar veiligheid/gezondheid naar de mening van de wedstrijdleiding in gevaar komt

Artikel 12:

De Sylvestercross Soest kan mogelijk door de (Social) Media worden uitgezonden. Elke deelnemer gaat akkoord met het eventueel op de televisie en/of Social media in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan voorts akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Sylvestercross Soest zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 13:

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.

Artikel 14:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Sylvestercross evaluatie 2019

Onze Sponsoren