Sylvestercross

Nog 13 dagen tot de Rabobank Sylvestercross!

Annuleren inschrijving

Het is mogelijk je inschrijving te annuleren. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden annuleren individuele inschrijving

  • Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen, kun je schriftelijk annuleren tot uiterlijk 18 december. Als je uiterlijk 18 december je inschrijving schriftelijk (via email is toegestaan) intrekt, beschouwen we deze als niet gedaan en vindt er restitutie plaats, wel zal € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. Als je na 18 december annuleert, vindt geen restitutie plaats.

  • Indien de Sylvestercross Soest door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Voorwaarden annuleren inschrijving Rabobank Sylvester BusinessRun

  • Schriftelijke annulering voor 15 december: 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.

  • Schriftelijke annulering vanaf 15 december: 50 % van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.

  • Indien de Sylvestercross Soest door overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start moet worden afgelast, dan zal aan deelnemende businessteams 50% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd.

  • Indien de Sylvestercross Soest na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Herinneringen en fotoalbums

Onze Sponsoren