COVID maatregelen

Covid is helaas nog niet voorbij. Net als andere evenementen, sportwedstrijden en horecagelegenheden gelden er regels en adviezen voor de Sylvestercross in 2021. Dat heeft gevolgen voor deelnemers, bezoekers en organisatie. We dienen te voldoen aan de regels van o.a. de Rijksoverheid en nemen daarom maatregelen waarvoor wij uw medewerking vragen. Dat is een vereiste voor de vergunningverlening. 

Hieronder staan de maatregelen voor de Sylvester by Night en Sylvestercross editie 2021 op basis van de nu geldende regels, adviezen en overleggen met de gemeente Soest: 

  1. Deelnemers en bezoekers komen alleen als ze gezond zijn.
  2. Er is een toegangscontrole tot het (evenementen)terrein. Vanaf 13 jaar is er alleen toegang o.b.v. een geldig Coronatoegangsbewijs*. Dit geldt zowel voor deelnemers als bezoekers.
  3. De horecatent in het duingebied is geopend. Wel geldt er een maximaal aantal bezoekers dat tegelijk in de tent aanwezig mag zijn.  
  4. Ter plekke kan door de Organisatie aanvullende regels en/of maatregelen communiceren waaraan ieder zich dan dient te houden.

Het kan zijn dat de regels nog/weer wijzigen, dat kan zowel versoepeling als aanscherping betekenen. Daarover hebben we  contact met o.a. de gemeente Soest en Atletiek Unie. Uiteraard volgen we ook nauwgezet de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Utrecht. Wijzigingen publiceren we o.a. op deze pagina.

Alle deelnemers en bezoekers van de Sylvestercross worden gevraagd vlak voor het afreizen naar het evenement deze website te bekijken wat de dan geldende regels zijn, daar kennis van te nemen en daarna te handelen.

*) Zie website Rijksoverheid voor de regels van een Coronatoegangsbewijs voor evenementen en professionele sportwedstrijden. Op die site wordt uitgelegd hoe u een Coronabewijs (gevaccineerd, genezen of getest) regelt als u die nog niet heeft. Een Coronabewijs is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Een Corona(toegangs)bewijs kunt u laten zien op uw telefoon (smartphone) of op papier. Als u niet gevaccineerd of genezen bent kunt u vlak voor het evenement een (gratis) test voor toegang tot evenementen/sportwedstrijden regelen via de website testenvoortoegang