Wedstrijdreglement

Wedstrijd- en trimloopreglement Sylvestercross

Artikel 1:
De Sylvestercross Soest wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 4:
Direct voorafgaand aan de start van de prominentenlopen wordt een aantal door de organisatie geselecteerde atleten aan het publiek voorgesteld.

Artikel 5:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de tijdregistratiechip, die bevestigd is aan het startnummer. De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de bruto tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.

Artikel 6:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 7:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 8:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij het niet juist dragen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
Deelnemers zijn verplicht de relevante gegevens op het medisch bericht op de achterkant van het startnummer te schrijven voor de eigen veiligheid/gezondheid.

Artikel 9:
Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden dient te lopen met een startnummer voorzien van tijdregistratiechip. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de matten bij de start te passeren. De startnummers hoeven na afloop van de wedstrijd niet ingeleverd te worden.

Artikel 10:
In verband met het compacte programma van de Sylvestercross kan de wedstrijdleiding een deelnemer uit de wedstrijd nemen, die in zijn/haar onderdeel door de koplopers gedubbeld wordt en die daardoor het ongestoorde verdere verloop van het programma naar het oordeel van de wedstrijdleiding in gevaar brengt. Een deelnemer die uit de wedstrijd is gehaald, wordt niet in de uitslag opgenomen.

Artikel 11:
De wedstrijdleiding heeft altijd de mogelijkheid een deelnemer aan een van de onderdelen van het programma uit de wedstrijd te halen als blijkt dat zijn of haar veiligheid/gezondheid naar de mening van de wedstrijdleiding in gevaar komt.

Artikel 12:
Het is niet toegestaan (aangelijnde) honden mee te laten lopen tijdens wedstrijden en prestatielopen.

Artikel 13:
Bij het onderdeel Prestatieloop voor de recreanten (waarbij de keuze is 1, 2 of 3 rondjes hardlopen) kan 55 minuten na de start de doorgang naar de 3e ronden wordt geblokkeerd en dat de loper verplicht wordt te finishen.

Artikel 14:
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.

Artikel 15:
De Sylvestercross is een hardloopevenement en geen wandelevenement . De organisatie mag de wandelaar aan een van de onderdelen van de Sylvestercross op 31 december weigeren c.q. uit de loop halen. Een deelnemer die uit de wedstrijd is gehaald, wordt niet in de uitslag opgenomen.

Artikel 16:

Het is ouders/begeleiders/toeschouwers niet toegestaan (mee) te rennen op of naast het parcours tijdens de onderdelen. Alleen deelnemers met een geldig startnummer mogen deelnemen aan de onderdelen. Uitgezonderd hiervan is de G-cross waarbij één begeleider mee mag lopen mits deze in de directe nabijheid van de deelnemer loopt en andere deelnemers niet hindert. 

 Artikel 17:

Het is voor alle wedstrijdonderdelen alleen toegestaan op geldige schoenen deel te nemen. Het niet dragen van het juiste schoeisel (volgens het geldende WA schoenenreglement) leidt tot diskwalificatie en uitsluiting uit de uitslag.

Artikel 18:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.