Sylvestercross

Nog 147 dagen tot de Sylvestercross!

Sylvestercross telt toch niet mee voor crosscircuit regio 1 t/m 5


20-12-2008

In het reglement was opgenomen:
De Atletiekunie heeft de uitdrukkelijke wens te kennen gegeven om de nationale cross wedstrijden in de regionale cross competities mee te laten tellen. In de competitie in de regio’s 1 tot en met 5 is de Sylvestercross de enige nationale cross. Omdat deze cross in de kerstvakantie gehouden wordt en (vooral voor de deelnemers uit de poule Noord) nogal decentraal ligt, is de Sylvestercross geen onderdeel van onze crosscompetitie, maar kunnen er wel punten verdiend worden.
Voor de crosscompetitie geldt de Sylvestercross als vierde wedstrijd. De punten die iemand haalt in de Sylvestercross zijn gelijk aan het aantal punten dat hij (zij) haalde bij zijn (haar) beste resultaat uit een van de drie andere wedstrijden.
Dit houdt dus in dat deelname aan één competitie wedstrijd plus deelname aan de Sylvestercross, plaatsing in de finale kan opleveren. Voor het ploegenklassement kunnen bij de Sylvestercross geen punten gehaald worden. Maar de crosscompetitie leider heeft de volgen e-mail verspreid onder de atletiekverenigingen van regio 1 t/m 5:

Betreft: 
Opnemen van de Sylvestercross in de cross competitie van de regio’s 1 t.m. 5

Afgelopen zomer heb ik, na aandringen van de KNAU om dat te doen, in het reglement opgenomen dat de Sylvestercross van Pijnenburg, mee zou tellen in onze cross competitie.

Vanuit de deelnemende verenigingen kwam daarop nogal wat kritiek. Midden november heb ik daarom, aan de hand van een brief van Triathlon, aan alle verenigingen gevraagd wat hun mening was, over het meetellen van de Sylvestercross. Aan de cross competitie doen dit jaar deelnemers uit 50 verenigingen mee. Tot aan vandaag, (maandag 24 november)  hebben 26 verenigingen laten weten tegen het meetellen van de Sylvestercross te zijn. Dat is dus een meerderheid van de verenigingen. Tot nu toe heeft nog geen enkele vereniging zich positief uitgesproken. Het is dus duidelijk hoe er in de deelnemende verenigingen gedacht wordt over het meetellen van de Sylvestercross.

Ik heb dan ook gemeend om het artikel over de Sylvestercross per direct uit het competitiereglement te schrappen. De telling voor het meedoen aan de finale wedstrijd, blijft zoals die ook vroeger was. Dus alleen de drie reguliere cross wedstrijden tellen mee. Hierbij nog een verzoek aan de verenigingen om het intern bekend te maken, zodat ook de atleten van deze aanpassing in het reglement weten.


Nieuwsoverzicht

Sylvestercross evaluatie 2019

Onze Sponsoren