Sylvestercross

Nog 159 dagen tot de Sylvestercross!

Villa Forus gesteund door de Sylvestercross


15-12-2008

De Stichting Op Ons Zelf heeft als doel een kleinschalige woonvoorziening te realiseren voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. In Soest wordt een voor hen geschikte woonvoorziening gebouwd, Villa Forus genaamd. 

Warmte, gezelligheid en betrokkenheid zijn de peilers waarin de zorg en begeleiding vorm gegeven wordt. Alles wat gewoon kan moet gewoon gedaan worden. De ouders spelen een sleutelrol binnen de organisatie. Dit project is dan ook een zorginitiatief in samenwerkingsverband. Dat wil zeggen dat het een initiatief is van ouders en begeleiders op gelijkwaardig niveau, “we kunnen dit niet zonder elkaar”. Het bestuur van de stichting (waarin 2 ouders en 2 zorgmanagers en een onafhankelijke derde zitting hebben) is de werkgever van de 9 personeelsleden die de zorg leveren. Met zorgverstrekker Careander uit Harderwijk zijn afspraken gemaakt over de in te kopen extra expertise. Op deze manier denken wij dat we een uniek project zijn gestart met veel ruimte voor daadwerkelijke zorg door middel van korte lijnen en zonder dure overhead. We willen af van de bureaucratie die grote
instellingen met zich meebrengen. 

De woongroep is voorlopig gestart in het Zorgcentrum t Hamersveld in Leusden, waar wij 7 appartementen (1 daarvan is de gezamenlijke huiskamer) van de woningbouwvereniging Leusden hebben gehuurd. Woningbouwvereniging Baarn en Bouwbedrijf van de Grift zijn druk bezig om in Soest aan de Korte Ossendam, een nieuw huis -Villa Forus-, bestaande uit 12 appartementen, voor ons te realiseren. De oplevering zal plaats vinden eind 2008.

Een deel van de opbrengst van de Sylvester BusinessRun zal aan Villa Forus ter beschikking worden gesteld.


Nieuwsoverzicht

Sylvestercross evaluatie 2019

Onze Sponsoren