Sylvestercross

Nog 159 dagen tot de Sylvestercross!

Wat er aan vooraf ging.


01-12-2006

"De organisatie van de Sylvestercross zit in een nieuw vaarwater. Voorafgaand aan het besluit om tot een wijziging in de Sylvestercross editie 2006 te komen zijn er twee punten die nader uitleg behoeven.

Door het vertrek van de bestuurders Elly en Hans Moerman, racedirector Erik Tolboom en steun en toeverlaat deelnemersregistratie Henny Pot waren gaten in de organisatie ontstaan. Hoewel het bestuur vanaf 2005 bezig is geweest in deze vacatures te voorzien lukte het eerst begin 2006 de functie van voorzitter te vervullen in de persoon van Ron Lettinga. Een verdere versterking van het bestuur is noodzakelijk om voor 2006 weer een cross in optima forma te kunnen organiseren. Zomer 2006 heeft het bestuur middels de verspreiding van een flyer binnen de atletiekvereniging Pijnenburg nogmaals ingezet op invulling van een aantal wezenlijke vacatures; er wordt nog steeds gezocht naar een bestuurslid die de wedstrijdorganisatie trekt, een racedirector, een PR-medewerker en een medewerker Inschrijfbureau. Eind september was er slechts zicht op de invulling van de laatste functie. Het bestuur heeft met het niet kunnen invullen van een aantal essentiële (wedstrijdorganisatie) functies helaas moeten besluiten om het wedstrijddeel te schrappen."

Een tweede punt is het gewijzigde crossbeleid van de KNAU. Ieder jaar organiseert de KNAU samen met de cross-organisaties van de Waranda Tilburg, de Sprintcross Breda en de Sylvestercross  Soest een evaluatie betreffende het crosscircuit. In februari is in dit gremium geconstateerd dat het crosscircuit en met name het NK-Cross een nieuwe impuls nodig had om de tegenvallende aanwezigheid van wedstrijdlopers tijdens het NK te keren. In de gezamenlijkheid is besloten om een beleidsnota ter verbetering van het crosscircuit te maken. Na een aantal vergaderingen lag er een – door alle partijen gedragen - nota die vervolgens eind juni 2006 is aangeboden aan het KNAU Uniebestuur. Dit bestuur heeft helaas gemeend anders te moeten besluiten. Voor de Sylvestercross en Sprintcross Breda  helaas zeer teleurstellend. Een vertaling van het besluit vindt u op de website van de KNAU en is hier voor de duidelijkheid in kopie toegevoegd.


Nieuwsoverzicht

Sylvestercross evaluatie 2019

Onze Sponsoren