Sylvestercross

Nog 46 dagen tot de Sylvestercross!

Hartstichting bedankt deelnemers Sylvestercross

Hartstichting bedankt deelnemers Sylvestercross
25-02-2014

Stichting Sylvestercross Soest
T.a.v. de heren A. van der Wiel en G. van de Waterbeemd
Bosstraat 96
3766 AJ  SOEST
 
 
 
Kopie
 
Kenmerk
VR-1951 -PvR
Datum
25 februari 2014
Onderwerp
Gift
 
Geachte  heren Van der Wiel en Van de Waterbeemd,
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van een bedrag van € 1.636,30 naar aanleiding van de door u georganiseerde sylvestercross 2013 in Soest.  Wat een prachtige  opbrengst.
Namens de  directie van de Hartstichting wil ik u hiervoor vriendelijk danken.
 
Uw gift is voor ons een belangrijke steun in de strijd tegen hart- en vaatziekten.
Deze strijd is hard nodig: één op drie mensen overlijdt aan hart- en vaatziekten. Ook lijden veel mensen dagelijks aan de gevolgen van een  hart- of vaatziekte. Vaak is dat een ziekte die de kwaliteit van leven ernstig aantast.
 
Voor al deze slachtoffers blijft de Hartstichting zich inzetten. Hart- en vaatziekten moeten verder teruggedrongen worden. Daarom steunen wij wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en behandeling van hart- en vaatziekten. Immers, wetenschap is
beterschap! Daarom verbeteren wij de zorg aan patiënten.
Daarom helpen wij hart- en vaatziekten voorkomen door het geven van goede voorlichting over een gezonde leefstijl.
 
Gelukkig kunnen wij daarbij rekenen op de actieve steun van miljoenen Nederlanders.
Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk en hopen nog lang op uw sympathie en steun te
mogen rekenen.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Petra van Rheenen
Medewerker Vrijwilligers
 


Nieuwsoverzicht

2019 Sponsor bijeenkomst 14 maart

Onze Sponsoren